Harmonie

Harmonie

SAMUËL VRIJSEN

DIRIGENT HARMONIE

Samuël Vrijsen begon op 6-jarige leeftijd met trompet spelen.

Daarna volgde hij les aan de stedelijke academie muziek woord en dans in Beringen bij dhr. Bert Minten.

In 2003 studeerde hij hier af met grootste onderscheiding. In datzelfde jaar werd hij laureaat van de nationale

muziekwedstrijd Axion Classics van Dexia.

Vervolgens ging hij studeren aan het Lemmensinstituut te Leuven bij dhr. Léon Pétré. Hier studeerde hij in 2008 af.

Ondertussen haalde hij ook zijn diploma's jazz en lichte muziek voor trompet en bugel aan de academie van Beringen bij dhr. Bert Minten.

Momenteel is hij als leraar verbonden aan de academie van Beringen.


Als freelance trompettist is hij onder andere actief bij het Vlaams Muziek theater, Mr. Sousa & The Barracudas en verschillende

orkesten.  Ook speelde hij mee in verschillende musicals zoals West Side Story, Jesus Christ Superstar, Fiddler on the roof en anderen.

Hij is vaste trompettist en vervangend dirigent bij Symfonieorkest Zuiderkempen uit Geel en trompettist bij Koninklijke Harmonie Heidegalm Berkenbos.

Hij volgde verschillende masterclasses bij o.a. Philip Sparke, Jens Lindeman en Joe Burgstaller (Canadian Brass) en David King.

Momenteel volgt hij nog een cursus directie aan de Academie van Beringen bij dhr. Kristof Aerts.

Geschiedenis

Hoe alles begon…

In oktober 1901 werd door meester Bongaerts in Lillo een toneelgroep opgericht. Men dacht dat er op deze toneelavond wel wat muziek mocht gespeeld worden. Ze vroegen Leopold Eerdekens, directeur van de fanfare uit Zolder, de toneelavond muzikaal op te luisteren. De voorzitter (de baron) weigerde. Gelukkig kwam mr. Moris, ook uit Zolder, met 4 muzikanten hulp bieden....

De eerste muzieknoten weergalmden door Lillo.

Meester Bongaerts kende vanaf dan geen rust meer: er zou in Lillo “een muziekgroep” komen en in 1903 kocht hij instrumenten.

Geleidelijk aan groeide het aantal muzikanten tot 34 personen. Het eerste optreden vond plaats in oktober 1903 ter gelegenheid van St-Katrienkerm.

Deze datum wordt sindsdien in onze fanfare gehanteerd als “officiële geboortedatum”. Hierdoor werd “Hoeverheidegalm” het eerste en oudste fanfarekorps in Houthalen-Helchteren.


De naam Hoeverheidegalm werd ontleend aan het kasteel van Helchteren. De eerste erevoorzitter was trouwens de kasteelheer dhr. Liénart, wiens echtgenote de eerste vlag schonk in 1904 .

Uit de naoorlogse periode onthouden we vooral de verhuis van de “barak” naar een “klaslokaal” en tenslotte naar onze locatie in de Hortelstraat. Op muzikaal vlak was er het behalen van de kampioenstitel van België (in tweede afd.) . Er ontstond ook het ondertussen ter ziele gegane trommelkorps en blaasorkest.


De Koninklijke fanfare Hoeverheidegalm groeide uit tot een moderne harmonie, bestaande uit 45 muzikanten o.l.v. Felix Ceunen.

In de schoot van deze harmonie ontwikkelde zich de laatste jaren het muziekatelier, waar jong en oud notenleer en instrumentenleer kunnen volgen.


Ook ontstond er de ambianceband “NOOT-per-NOOT”, voor meer ludieke en sfeervolle evenementen.


In augustus 2014 verhuisden we naar onze nieuwe zaal waar er elke zaterdag tussen 18 uur en 20 uur met veel overgave gerepeteerd wordt. En na de repetitie wordt er met evenveel overgave gebabbeld, gelachen, duvel gedronken… in het gezellig muziekcafé ;-).


In een klein gehucht, van minder dan 1.000 inwoners, dergelijke grote harmonie in stand houden kan enkel maar wanneer er veel aandacht wordt besteed aan opleiding en jongerenwerking... en als vriendschap en gezelligheid twee belangrijke troeven blijven.

Repetities

De harmonie repeteert elke zaterdag van 18u tot 20u.