Harmonie

KONINKLIJKE HARMONIE

HOEVERHEIDEGALM

LILLO

Harmonie

Geschiedenis


Hoe alles begon…

In oktober 1901 werd door meester Bongaerts in Lillo een toneelgroep opgericht. Men dacht dat er op deze toneelavond wel wat muziek mocht gespeeld worden. Ze vroegen Leopold Eerdekens, directeur van de fanfare uit Zolder, de toneelavond muzikaal op te luisteren. De voorzitter (de baron) weigerde. Gelukkig kwam mr. Moris, ook uit Zolder, met 4 muzikanten hulp bieden.... De eerste muzieknoten weergalmden door Lillo.

Meester Bongaerts kende vanaf dan geen rust meer: er zou in Lillo “een muziekgroep” komen en in 1903 kocht hij instrumenten.

Geleidelijk aan groeide het aantal muzikanten tot 34 personen. Het eerste optreden vond plaats in oktober 1903 ter gelegenheid van St-Katrienkerm.

Deze datum wordt sindsdien in onze fanfare gehanteerd als “officiële geboortedatum”. Hierdoor werd “Hoeverheidegalm” het eerste en oudste fanfarekorps in Houthalen-Helchteren.

De naam Hoeverheidegalm werd ontleend aan het kasteel van Helchteren. De eerste erevoorzitter was trouwens de kasteelheer dhr. Liénart, wiens echtgenote de eerste vlag schonk in 1904 .

Uit de naoorlogse periode onthouden we vooral de verhuis van de “barak” naar een “klaslokaal” en tenslotte naar onze locatie in de Hortelstraat. Op muzikaal vlak was er het behalen van de kampioenstitel van België (in tweede afd.) . Er ontstond ook het ondertussen ter ziele gegane trommelkorps en blaasorkest.

De Koninklijke fanfare Hoeverheidegalm groeide uit tot een moderne harmonie, bestaande uit 45 muzikanten o.l.v. Felix Ceunen. In de schoot van deze harmonie ontwikkelde zich de laatste jaren het muziekatelier, waar jong en oud notenleer en instrumentenleer kunnen volgen. Ook ontstond er de ambianceband “NOOT-per-NOOT”, voor meer ludieke en sfeervolle evenementen.

In augustus 2014 verhuisden we naar onze nieuwe zaal waar er elke zaterdag tussen 18 uur en 20 uur met veel overgave gerepeteerd wordt. En na de repetitie wordt er met evenveel overgave gebabbeld, gelachen, duvel gedronken… in het gezellig muziekcafé ;-).

In een klein gehucht, van minder dan 1.000 inwoners, dergelijke grote harmonie in stand houden kan enkel maar wanneer er veel aandacht wordt besteed aan opleiding en jongerenwerking... en als vriendschap en gezelligheid twee belangrijke troeven blijven.

Dirigent

Copyright © All Rights Reserved

Find us

Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm Lillo

Meester Surinxstraat 16

3530 Houthalen-Helchteren